پروژه مسکونی مهر 3 شیراز

وسعت پروژه: ۸۳۳ واحدی
کارفرما: اتحادیه تعاونی مسکن مهر۳ شیراز
مجری: شرکت مرسل قالب
سیستم ساخت: سیستم خانه‌سازی شمس مرسل قالب

 

پروژه مسکونی آسمان صدرا

وسعت پروژه: ۶۵۶ واحدی
کارفرما: شرکت عمران توسعه فارس
مجری: شرکت مرسل قالب
سیستم ساخت: سیستم خانه‌سازی شمس مرسل قالب

 

پروژه مهرگان شهر جدید هشتگرد 

وسعت پروژه: ۴۰۰ واحدی
کارفرما: آقای مهندس رئوف
مجری: شرکت مرسل قالب
سیستم ساخت: سیستم خانه‌سازی شمس مرسل قالب

 

پروژه حوزه امام موسی کاظم ع  

وسعت پروژه: ۱۲۶۰۰ مترمربع
کارفرما: دفتر نماینده مقام معظم رهبری استان فارس
مجری: شرکت مرسل قالب
سیستم ساخت: سیستم تجاری مرسل قالب

پروژه نیکان شیراز  

وسعت پروژه: ۴۵۰۰ مترمربع
کارفرما: شرکت عمران توسعه فارس
مجری: شرکت مرسل قالب
سیستم ساخت: سیستم تجاری سازی قالب‌های مدولار وجک‌های خود ایستا

 

پروژه مسکن ویلایی شهرجدید امیرکبیر  

وسعت پروژه: ۴۵۰۰ واحدی
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید امیر کبیر
مجری: شرکت بنیان بتن پیشرو
سیستم ساخت: سیستم خانه‌سازی شمس مرسل قالب

 

پروژه مسکونی نگین صدرا  

وسعت پروژه: ۶۲۴ واحدی
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید صدرا
مجری: شرکت زیست جزایر
سیستم ساخت: سیستم خانه‌سازی شمس مرسل قالب

 

پروژه مسکونی مهر کرمانشاه  

وسعت پروژه: ۴۰۰۰  واحدی
کارفرما: شرکت کیسون
سیستم ساخت: سیستم خانه‌سازی شرکت مرسل قالب

 

پروژه مسکونی ۱۰۰۰۰ واحدی ونزوئلا ۱  

وسعت پروژه: ۲۰۷ هکتار به صورت چهار شهرک
هر شهرک ۲۵۰۰ واحد مسکونی ۴ طبقه
کارفرما: وزارت مسکن جمهوری بولیواری ونزوئلا
مجری: شرکت کیسون

 

پروژه مسکونی ۱۰۰۰۸ واحدی ونزوئلا ۲  

وسعت پروژه: ۲۰۸ هکتار به صورت چهار شهرک
کارفرما: وزارت مسکن جمهوری بولیواری ونزوئلا
مجری: شرکت کیسون

 

پروژه مسکونی ۵۵۰ واحدی پرند

وسعت پروژه: ۵۵۰ واحدی پرند
کارفرما: شرکت اتحاد عمران پارس
مجری: شرکت کیسون

 

پروژه مسکونی ۲۰۰۰۰ واحدی پرند 

وسعت پروژه: ۲۰۰۰۰واحدی پرند
مجری: شرکت کیسون
سیستم ساخت: سیستم خانه‌سازی شمس مرسل قالب

 

پروژه مسکونی فاز ۸ پردیس 

وسعت پروژه: ۶۳۰ واحدی
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پردیس
مجری: شرکت عمران ابنیه پاسارگاد

 

پروژه مسکونی شهر جدید پردیس 

وسعت پروژه: ۱۱۵۵ واحدی
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پردیس
مجری: شرکت پیوند آرمه

 

پروژه مسکونی سید الشهداء 

وسعت پروژه: ۲۹۶ واحدی
کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پردیس
مجری: آقای مهندس شهرکی

 

پروژه مسکونی شهر پردیس 

وسعت پروژه: ۶۲۰ واحدی
کارفرما: شرکت بین المللی توسعه شهر سازی ایرانیان  
مجری: شرکت بتن نما
پیمانکار : شرکت بتن قالب ایوان

 

 
 

پروژه مسکونی فجر 

وسعت پروژه: ۴۲۰ واحدی
کارفرما:  بنیاد شهید
مجری: شرکت مرسل قالب

 

پروژه مسکونی افضلی‌پور 

وسعت پروژه: ۱۰۰۰ واحدی
کارفرما: شرکت تعاونی مسکن علوم پزشکی کرمان
مجری: شرکت مرسل قالب

 

پروژه مسکونی همایون ویلا

وسعت پروژه: ۱۰۰۰ واحدی
کارفرما:  مسکن و شهرسازی تهران
مجری: شرکت مرسل قالب

 

پروژه مسکونی شکوه

وسعت پروژه: ۴۰۰ واحدی
کارفرما:  واحد​​هاي استیجاری مسکن و شهرسازی کرمان
مجری: شرکت مرسل قالب